Norwegian  English  

I-top knappeverktøyI-top Medium Snap Daddies

Medium store snap-knapper for å lage stofftrukne trykknapper. Som bakpart må du bruke en del fra vanlige trykknapper!

I-top Medium Snap Daddies
kr. 49,00
  
  

I-top Large / store Snap Daddies

Store snap-knapper for å lage stofftrukne trykknapper. Som bakpart må du bruke en del fra vanlige trykknapper!

I-top Large / store Snap Daddies
kr. 49,00
  
  

I-top Magneter, small/ små

Morsomme magneter som passer til I-top-tangen! Her kan du lage dine egne stofftrukne magneter: 8 stk størrelse 16mm i pakken!

I-top Magneter, small/ små
kr. 49,00
  
  

I-top Magneter, medium

Morsomme magneter som passer til I-top-tangen! Her kan du lage dine egne stofftrukne magneter: 6 stk størrelse 22mm i pakken!

I-top Magneter, medium
kr. 49,00
  
  

I-Top Big Button Daddies

Store knapper til I-top-verktøyet. Nok til 6 store stofftrukne knapper til å sy fast! 28mm store

I-Top Big Button Daddies
kr. 39,00
  
  

I-Top Medium Button Daddies

Medium store knapper til I-top verktøyet; 8 stk 22mm store knappe

I-Top Medium Button Daddies
kr. 39,00
  
  

I-Top Small Button Daddies

Små knapper 16mm for å trekke med stoff, til bruk i I-top-tangen. 10 knapper i pakken.

I-Top Small Button Daddies
kr. 39,00