Norwegian  English  

I-top knappeverktøyI-top Large / store Snap Daddies

Store snap-knapper for å lage stofftrukne trykknapper. Som bakpart må du bruke en del fra vanlige trykknapper!

I-top Large / store Snap Daddies
kr. 49,00
  
  

I-Top Big Button Daddies

Store knapper til I-top-verktøyet. Nok til 6 store stofftrukne knapper til å sy fast! 28mm store

I-Top Big Button Daddies
kr. 39,00