Norwegian  English  

Mønsterkorrektur

Nordiske Fugler, art.nr 451 (gjelder tidlige opptrykk av mønsteret)

side 3: Tabell over bakgrunnstoffer: Stoffbit "i" kuttes 2,5" x 3"

side 10: Kutt 10 fugleblokker.

side 11: Seksjon B: 18) Grå mønstret kuttes 2" x 17,5" (illustrasjon er korrekt)

side 12: Seksjon F: 17) Lyseblå halvlin/ensfarget kuttes 4,5" x 8,5" rektangel (illustrasjon er korrekt).

side 13: Seksjon i: Her skal de ikke være en fugleblokk. Seksjon J: 20) Lysegrå vevd bomull: Siste strimmel kuttes 1,5" x 24,5".

side 14: Seksjon K: Fugleblokken skal være Gråspurv. Den store lyse HST skal renkuttes til 10,5"kvadrat.

side 18: Tabell, rad Blåmeis: 4) Blå G: 1 stk 1 5/8" x 1,5"